§ 7. - [Zwrot kosztów zamieszkania w formie ryczałtu] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  7.  [Zwrot kosztów zamieszkania w formie ryczałtu]
1. 
Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:
1)
2700 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2)
2120 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3)
1350 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.
2. 
Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5. dnia następnego miesiąca.