§ 5. - [Udzielenie nieodpłatnego zakwaterowania] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  5.  [Udzielenie nieodpłatnego zakwaterowania]
1. 
Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:
1)
skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający jednego miesiąca;
2)
umowy zawartej pomiędzy sędzią a kierownikiem jednostki - w wypadku zakwaterowania na okres powyżej jednego miesiąca.
2. 
Sędzia delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania sędziego, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.