§ 11. - [Wypłata diet z tytułu podróży służbowej] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  11.  [Wypłata diet z tytułu podróży służbowej]
1. 
Wypłata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.
2. 
Diety nie przysługują w wypadku:
1)
zapewnienia sędziemu delegowanemu nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;
2)
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3)
zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
4)
urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego bądź urlopu dla poratowania zdrowia;
5)
podróży służbowej, z tytułu której sędzia otrzymał diety w pełnej wysokości;
6)
pobytu w szpitalu.