§ 10. - [Zwrot kosztów użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  10.  [Zwrot kosztów użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych]
1. 
Na wniosek sędziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje sędziemu zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 5 ustawy.
2. 
Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej pomiędzy sędzią delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.