Art. 4. - Dania-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Bruksela.2018.11.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1240

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
Artykuł  4

Umowa niniejsza wejdzie w życie 30 dnia po dacie otrzymania ostatniej z pisemnych notyfikacji, w których Strony informują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.