Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
Artykuł  4

Umowa niniejsza wejdzie w życie 30 dnia po dacie otrzymania ostatniej z pisemnych notyfikacji, w których Strony informują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.