Art. 21. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  21.

Oba Państwa układające się powezmą niezbędne środki dla zapewnienia przestrzegania postanowień tego układu przez swe statki powietrzne, ich załogi i pasażerów.

O ile Państwo, w którem znajduje się statek, nie podejmuje się samo ścigania jakiegokolwiek przekroczenia, winno ono zawiadomić w danym wypadku władze drugiego Państwa układającego się.