Art. 20. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  20.

Państwa układające się będą podawać sobie wzajemnie do wiadomości ustawy i rozporządzenia, regulujące żeglugę powietrzną na ich terytorjach.