Art. 14. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  14.

W razie lądowania z konieczności poza obrębem lotniska, władze policyjne i celne miejsca lądowania winny być niezwłocznie powiadomione i do czasu przybycia tych władz osoby z załogi i pasażerowie mają pozostawać przy statku i baczyć, aby nie zabrano jakiejkolwiek części statku, jego przyborów lub ładunku.