Art. 5. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  5.

Na ziemiach odzyskanych w Czadeckiem, Frydeckiem, w Suchej Górze i Głodówce na Orawie, w Jaworzynie Spiskiej oraz w Leśnicy w Pieninach przepisy art. 82 prawa o notariacie wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 1940 r., na pozostałych zaś ziemiach, wymienionych w art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) oraz w art. 2 ust. (2) ustawy niniejszej - z dniem ogłoszenia tej ustawy.