Art. 4. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  4.

Ilekroć przepisy, dotyczące odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego, określają właściwość władz, należy na pozostałych ziemiach odzyskanych rozumieć władze odpowiednio właściwe.