Art. 3. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  3.

Stan prawny, wprowadzony na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego przepisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 16 listopada 1938 r., obowiązuje na wszystkich ziemiach odzyskanych, jeżeli przepisy art. 4-6 inaczej nie stanowią.