Art. 15. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  15.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Terminy wejścia w życie przepisów art. 7 pkt 19) określi Minister Przemysłu i Handlu, zaś art. 10 pkt 26) - Minister Opieki Społecznej.