Art. 14. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  14.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i ministrom.