Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.401

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 8 lipca 1921 r.
o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasą Pożyczkową do doprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 31, poz. 179) do kwoty 118.000.000.000 mk., łącznie z kwotą 55.000.000.000 mk. ustaloną w art. 1 ustawy z dn. 26 listopada 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 112, poz. 739).

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.