Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.739

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1920 r.
o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do doprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 31, poz. 179) do kwoty 55.000.000.000 marek łącznie z kwotą 31.000.000.000 marek, ustaloną w art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa dnia 22 września 1920 r. (Dz. Ust. № 92, poz. 605).

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.