Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.605

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do doprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 31 poz. 179), do kwoty 31.000.000.000 mk. łącznie z kwotą 26.000.000.000 mk., ustaloną w art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz.. Ust. № 67 poz. 454).

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.