§ 2. - Częściowa zmiana taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.796

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1932 r.