§ 3. - Czasowe zmniejszenie liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.115.956

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1933 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.