Czasowa zmiana opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.93.719

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 30 września 1931 r.
w sprawie czasowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584). której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
Niezależnie od opłat, przewidzianych w §§ 6, 7 i 10 taryfy telefonicznej dla sieci eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49. poz. 411). częściowo zmienionej rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 426), wprowadzam czasowo opłaty w wysokości następującej:
1)
za abonament telefonów, wyszczególniony w § 6 taryfy dla wszystkich kategoryj abonamentu w Warszawie i Łodzi po 1.50 zł miesięcznie,
2)
za abonament telefonów, wyszczególniony w § 7 taryfy, dla wszystkich kategoryj abonamentu - we Lwowie - po 1.50 zł miesięcznie, a w Lublinie, Białymstoku. Borysławiu z zagłębiem naftowem (Drohobycz, Truskawiec, Schodnica), w Sosnowcu z zagłębiem węglowem (Będzin, Dąbrowa, Czeladź, Grodziec, Kazimierz-Niemce, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice) oraz w podmiejskich centralach pod Łodzią: Pabjanice, Zgierz, Konstantynów, Lutomiersk, Aleksandrów. Stryków, Tuszyn i Ruda Pabjanicka po 1 zł miesięcznie,
3)
za abonament aparatów dodatkowych, wyszczególniony w § 10 poz. a), c), h-1), h-2) taryfy - w Warszawie, w Łodzi i we Lwowie po 1 zł miesięcznie, a w Lublinie, Białymstoku, w Borysławiu z zagłębiem naftowem, w Sosnowcu z zagłębiem węglowem oraz w podmiejskich centralach pod Łodzią - po 50 gr miesięcznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1931 r. i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1932 r.