Art. 62. - [Uprawnienia z dokumentów wydanych członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  62.  [Uprawnienia z dokumentów wydanych członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych]

Dokumenty, o których mowa w art. 61, uprawniają do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium.