§ 3. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 3. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  3.
Stawki celne podstawowe oraz stawki celne autonomiczne, o których mowa w § 2, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.