§ 11. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 11. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r.