Cennik detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.117.842

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 listopada 1925 r.
w sprawie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowem (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządza się co następuje:
Ustanawia się następujący cennik detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych:
1) Kolekcja "F" zawierająca:
15sztukpapierosów"Maden"
20"""Ergo"
20"""Dames"
15"""Egipskie"
15"""Kadi" na 4 zł. 35 gr.
2) Kolekcja "V" zawierająca:
15sztukpapierosów"Kairo"
20"""Dames"
20"""Pani"
25""Egipskie"
15"""Prezydent" na 6 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.