Bezpłatne odstąpienie gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.24.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 7 marca 1929 r.
o bezpłatnem odstąpieniu gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Zezwala się na bezpłatne odstąpienie Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku gruntu o powierzchni 21.156 m2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Przedsiębiorstwa Kolei Żelaznych, położonego w województwie kieleckiem, w powiecie koneckim, przy stacji kolejowej Skarżysku, z tem, że w razie upaństwowienia szkół, utrzymywanych przez wspomniane Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku, odstąpione bezpłatnie grunty wraz z budynkami zostaną przekazane zpowrotem na własność Państwa.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Komunikacji.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.