Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1452 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2019 r. do: 20 grudnia 2019 r.
Art.  79.  [Obowiązek stosowania systemów zarządzania jakością]

Morskie jednostki edukacyjne oraz Komisja są obowiązane do stosowania systemów zarządzania jakością.