[Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego] - Art. 6. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  6.  [Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego]

W ramach ratownictwa górskiego podejmowane są działania ratownicze polegające w szczególności na:

1)
przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub innym zdarzeniu;
2)
dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym;
3)
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4)
zabezpieczeniu i ewakuacji osób przebywających w górach z terenów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia;
5)
transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, z dyspozytorem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
6)
poszukiwaniu osób zaginionych w górach;
7)
transporcie zwłok z gór.