Art. 51. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  51. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).