[Obowiązek ułatwienia przejazdu ratownikowi górskiemu i ratownikowi narciarskiemu] - Art. 36. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Obowiązek ułatwienia przejazdu ratownikowi górskiemu i ratownikowi narciarskiemu] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  36.  [Obowiązek ułatwienia przejazdu ratownikowi górskiemu i ratownikowi narciarskiemu]

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są ułatwić przejazd ratownikowi górskiemu i ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.