[Obowiązek organizowania i finansowania działań ratowniczych w ramach ratownictwa narciarskiego na zorganizowanych terenach... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Obowiązek organizowania i finansowania działań ratowniczych w ramach ratownictwa narciarskiego na zorganizowanych terenach narciarskich] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  32.  [Obowiązek organizowania i finansowania działań ratowniczych w ramach ratownictwa narciarskiego na zorganizowanych terenach narciarskich]
1. 
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim organizuje i finansuje działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego na terenie przez niego zarządzanym.
2. 
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, w drodze umowy, może zlecić wykonywanie ratownictwa narciarskiego podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa górskiego.