[Wyłączenie z ruchu narciarskiego i oznaczenie terenów zagrożonych lawinami] - Art. 20. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Wyłączenie z ruchu narciarskiego i oznaczenie terenów zagrożonych lawinami] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  20.  [Wyłączenie z ruchu narciarskiego i oznaczenie terenów zagrożonych lawinami]

Zorganizowane tereny narciarskie lub ich części zagrożone lawinami zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim wyłącza dla ruchu narciarskiego i snowboardowego oraz odpowiednio oznacza do czasu ustąpienia zagrożenia.