[Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przez funkcjonariusza policji] - Art. 14.... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przez funkcjonariusza policji] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  14.  [Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przez funkcjonariusza policji]

Funkcjonariusz policji, wykonujący czynności służbowe, ma prawo korzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością.