[Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego i bezpłatnego wstępu na teren parku... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego i bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  13.  [Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z urządzeń transportu linowego lub taśmowego i bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu]
1. 
Ratownik górski i ratownik narciarski podczas pełnienia obowiązków służbowych mają prawo korzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich bezpłatnie i poza kolejnością na podstawie ważnej legitymacji służbowej.
2. 
Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ratowniczym mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu udostępnionego dla ruchu turystycznego na podstawie ważnej legitymacji służbowej.