Art. 6. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  6.

Zabrania się samowolnie ustawiać (włączać) lub usuwać (wyłączać) znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające, jak również zmieniać ich położenie lub jej zasłaniać.