Art. 10. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1961.53.295 - OpenLEX

Art. 10. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  10.
1.
Pojazd lub zespół złączonych ze sobą pojazdów powinien być prowadzony przez kierującego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prowadzenia lub pędzenia zwierząt.