§ 9. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  9. 
Leje zasypowe surowców do urządzeń linii produkcyjnych zabezpiecza się sitami oraz wyposaża w urządzenia pyłossące i wychwytujące zanieczyszczenia metaliczne.