§ 38. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  38. 
Mieszanie komponentów do produkcji kawy, przy ich chłodzeniu, odbywa się mechanicznie.