Rozdział 7 - SKŁADOWANIE - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

VII.

SKŁADOWANIE

§  158.
Składowanie materiałów w zakładach graficznych powinno być dokonywane bądź w specjalnych magazynach, bądź w specjalnie na to przeznaczonych miejscach pracowni.
§  159.
Nie wolno składować ilości materiałów przewyższających wytrzymałość stropu budynku.
§  160.
Papier w arkuszach nie składanych wolno składować w stosach w wysokości najwyżej 1,50 m, a składanych - 1,60 m. Składowanie papieru może być dopuszczone w stosach do wysokości 2,00 m, o ile papier układa się tak, że podstawa stosu jest szersza niż wierzchołek.
§  161.
Główne przejścia pomiędzy stosami powinny posiadać szerokość co najmniej 2 m, a boczne - 0,75 m.
§  162.
Kamienie litograficzne powinny być przechowywane w specjalnych miejscach w ten sposób, aby mogły być łatwo podnoszone i ładowane.
§  163.
Kamienie litograficzne powinny być ustawione przy składowaniu pochyło oraz powinny posiadać podkładki drewniane celem zapobiegania upadkom i obsuwaniu się.
§  164.
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia, używane w poligrafii, powinny być przechowywane pod ścisłą i fachową kontrolą, w specjalnych pomieszczeniach i w odpowiednich zamkniętych naczyniach z wyraźnymi napisami.