Oddział 3 - Jadalnie. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

3.

Jadalnie.

§  37.
1.
Spożywanie posiłków w pracowniach graficznych jest wzbronione.
2.
W pobliżu pracowni powinny znajdować się jadalnie przeznaczone do spożywania posiłków w przerwach w pracy.