§ 6. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  6.
1.
W pomieszczeniach produkcyjnych maszyny i przenośniki, przy których eksploatacji może następować wydzielanie się pyłu, powinny być wyposażone w system odpylający.
2.
W pomieszczeniach produkcyjnych elewatorów zbożowych i wytwórni pasz powinno się stosować centralną instalację do usuwania pyłów osiadłych.