§ 30. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  30.
Piec do suszenia roślin przeznaczonych do produkcji pasz powinien być wyposażony w urządzenie do pomiaru temperatury w jego wnętrzu.