§ 6. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  6.
1.
Dla każdego żurawia powinna być założona książka kontroli.
2.
Do książki kontroli wpisuje się wyniki wszystkich badań konstrukcji i urządzeń żurawia.
3.
Rodzaje książek kontroli określa właściwy minister.