§ 4. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  4.
Przy pracy na dwie lub więcej zmian - na każdą zmianę powinien być wyznaczony inny dźwigowy. Zatrudnianie dźwigowych ponad 8 godzin na dobę jest zabronione.