§ 33. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  33.
Żurawie o napędzie elektrycznym powinny posiadać odpowiednie uziemienie.

Przepisy końcowe.