§ 30. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  30.
1.
Teren pracy żurawi powinien być dobrze oświetlony.
2.
Źródła światła powinny być tak umieszczone, aby nie powodowały olśnienia dźwigowego. W braku miejscowego oświetlenia terenu żuraw powinien być zaopatrzony we własne źródła światła, jak reflektory lub lampy.