§ 22. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  22.
1.
W kabinie powinna być umieszczona odpowiednia gaśnica.
2.
Żurawie o napędzie spalinowym powinny oprócz odpowiedniej gaśnicy być zaopatrzone w koc azbestowy do gaszenia pożaru silnika.

Wejście i galerie.