§ 21. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  21.
W kabinie nie wolno przechowywać żadnych zbędnych, a w szczególności łatwopalnych przedmiotów.