§ 20. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  20.
1.
W kabinie powinny być umieszczone metalowe skrzynki na narzędzia.
2.
Skrzynki na zużyte częściwo powinny być metalowe, szczelnie zamknięte i umieszczone na zewnątrz kabiny.