§ 19. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  19.
1.
Kabiny powinny być w zimnej porze roku ogrzewane.
2.
Urządzenia do ogrzewania kabin powinny być tak umieszczone i izolowane, aby nie powodowały zbytniego nagrzania się części konstrukcyjnych kabiny.
3.
Wnętrze kabiny powinno być odpowiednio oświetlone i wentylowane.
4.
Okna kabin powinny być zaopatrzone w urządzenia do ich wycierania.
5.
Podłoga kabiny na stanowisku dźwigowego powinna być z materiału izolującego.