§ 18. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  18.
Kabiny otwarte powinny być zaopatrzone w daszek ochronny, osłaniający dźwigowego przed ściekaniem smaru i opadami atmosferycznymi.