§ 1. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze żurawi o udźwigu powyżej 250 kg.
2.
Żurawiem w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia jest dźwignica o ruchu obrotowym, przenosząca ciężar zawieszony na końcu stałej wysięgnicy lub ruchomego wysięgnika, a także dżwignica, przenosząca ciężar zawieszony na cięgnie wózka przesuwającego się po linach rozpiętych pomiędzy dwiema wieżami (żuraw linowy).

Przepisy ogólne w zakresie obsługi żurawi.